İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yapı Işleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Teknik Bakım ve Onarım Birimi -> Sıhhi Tesisat Birimi


Birim Görev Tanımı