İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yapı Işleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Teknik Bakım ve Onarım Birimi -> Isıtma - Soğutma Birimi


Birim Görev Tanımı