İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yapı Işleri ve Teknik Daire Başkanlığı
İhale Birimi


Birim Görev Tanımı