İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yapı Işleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Harita - Kadastro Birimi


Birim Görev Tanımı