İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yapı Işleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Çevre Düzenleme Birimi


Birim Görev Tanımı