İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Bilgi Işlem Daire BaşkanlığıBirim Görev Tanımı