İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Bilgi Işlem Daire Başkanlığı
Ağ ve Sistem Yönetimi Birimi -> Ağ Yönetim Grubu Hizmetleri


Birim Görev Tanımı

İYTE BİDB Ağ Yönetim Grubu, kampüs içinde ve dışında, İYTE öğrenci, idari ve akademik personelin, kendi aralarındaki iletişim ve etkileşim için gerekli olan güvenli ve yüksek nitelikli ağ erişim olanağını sunmak ve sunulan ağ erişim hizmetinin sürekliliğini sağlamaktadır.