İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Bilgi Işlem Daire Başkanlığı
Ağ ve Sistem Yönetimi Birimi -> Sistem Yönetim Grubu Hizmetleri


Birim Görev Tanımı

Kampus bünyesinde bulunan, sunucu makinelerin üzerindeki servislerin, kurulması,doğru olarak çalıştırılması ve güvenliklerinin sağlanması.Bu servisler E-Posta (Elektronik Posta Hizmetleri), FTP/WEB sunucuları, DNS (alan adı sunucusu), DHCP sunucusu yönetimi bu grubun sorumluluk alanına giren görevlerdir.