İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Bilgi Işlem Daire Başkanlığı
Yazılım ve Web Yönetimi Birimi -> Web Yönetim Grubu


Birim Görev Tanımı