İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Bilgi Işlem Daire Başkanlığı
Teknik Servis Birimi


Birim Görev Tanımı