İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik Fakültesi
Fakülte Sekreterliği -> Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi


Birim Görev Tanımı

GÖREV/İŞİN KISA TANIMI

- Taşınır Mal Yönetmeliği doğrultusunda, kaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın, Fakülteye ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi görevlerinin yürütülmesi.

 

GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR