İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik Fakültesi
Fakülte Sekreterliği -> Özel Kalem


Birim Görev Tanımı

DEKANLIK ÖZEL KALEM GÖREV/ İŞİN KISA TANIMI

- Üstün verdiği emirlerin hukuki zemin içinde, en süratli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak, günlük işlerin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak, kendisine bildirilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek.

 

GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR