İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik Fakültesi
Fakülte Sekreterliği -> İdari İşler Birimi


Birim Görev Tanımı

GÖREV/İŞİN KISA TANIMI

- Fakültenin sorumluluk alanına giren tüm idari iş ve işlemlerle ilgili yazışmaların yürütülmesi, Fakülteye elden veya posta yoluyla gelen evrakların kabul-kayıt ve takibinin yapılması, kuruma gelen postaların kabul edip ilgili kişilere ulaşmasının sağlanması, kurumdan diğer kişi/kurum/kuruluşa gönderilecek resmi evrakların kaydının ve takibinin yapılması,

 

GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR