İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Basın ve Halkla Ilişkiler Birimi


Birim Görev Tanımı

Enstitünün görsel-yazılı materyallerinin içerik güncellemesini, grafik tasarımını yapmak ve basıma hazırlamak,