İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlük
Basın ve Halkla Ilişkiler Birimi


Birim Görev Tanımı