İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Fen Fakültesi
Bölüm Sekreterliği


Birim Görev Tanımı

GÖREV/İŞİN KISA TANIMI

- Sorumlu olduğu bölüm/bölümlerin sekreterlik hizmetlerinin düzenli, etkili, verimli bir biçimde yerine getirilmesi.

 

GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR