İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Genel Sekreterlik
Hukuk Müşavirliği


Birim Görev Tanımı

Enstitünün tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak yürütülmesinde idareye yardımcı olmak,

Enstitümüzün taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerinde adli ve idari mercilerde kurumu temsil etmek, kurumun haklarını korumak üzere yasal işlemleri yürütmek,

Rektörlük Makamı ve Enstitümüzün diğer birimleri tarafından talep edilen konularda hukuki görüş bildirmek,

Enstitümüz personeli ve öğrencileri hakkında yürütülen disiplin soruşturmaları ile Enstitümüz personeli hakkında yürütülen ceza soruşturmaları kapsamında gerektiğinde hukuki danışmanlık yapmak,

Enstitümüz tarafından düzenlenen yönetmelik ve yönergeler hakkında talep edildiği takdirde görüş bildirmek