İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Fen Fakültesi
Fakülte Sekreterliği -> Öğrenci İşleri Birimi


Birim Görev Tanımı

GÖREV/İŞİN KISA TANIMI

İlgili Mevzuat çerçevesinde, Fakülte öğrencilerinin eğitim-öğretim konularındaki iş ve işlemlerinin mevcut kaynakların etkili ve verimli bir şekilde kullanılarak yapılması.

 GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR