İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Fen Fakültesi
Fakülte Sekreterliği -> Mali İşler Birimi


Birim Görev Tanımı

GÖREV/İŞİN KISA TANIMI

- Fakültenin akademik ve idari personelinin özlük haklarından doğacak alacaklarının tahakkuk işlemleri ile satın alma işlemlerinin, düzenli, zamanında, etkili ve verimli bir şekilde yapılması.

 

GÖREV/İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR