İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Fen Fakültesi
Fakülte Sekreterliği -> Özel Kalem


Birim Görev Tanımı

GÖREV TANIMI

Üstün verdiği emirlerin hukuki zemin içinde, en süratli ve sağlıklı bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak,günlük işlerin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak, kendisine bildirilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek, yapılan işlerin uyumlu bir şekilde yürütülmesinden Fakülte Sekreteri ve Dekana karşı sorumludur.

GÖREV / İŞ YETKİ VE SORUMLULUKLAR