İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık Fakültesi
Fakülte Sekreterliği -> Öğrenci İşleri Birimi


Birim Görev Tanımı