İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık Fakültesi
Fakülte Sekreterliği -> İdari İşler Birimi


Birim Görev Tanımı