İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık Fakültesi
Fakülte Sekreterliği -> Kurul İşleri Birimi


Birim Görev Tanımı