İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yabancı Diller Yüksekokulu
Yüksekokul Sekreterliği -> Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi


Birim Görev Tanımı

TAŞINIR KAYIT VE KONTROL BİRİMİ