İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Personel Daire Başkanlığı
Sözleşmeli Pers., Sürekli İşçi ve Görev. Şube Müd.


Birim Görev Tanımı

*İdari Personelin Görevlendirmeleri

*Akademik Personelin Görevlendirmeleri (2547/39.md.)

*Kamu Kuruluşları ve Vakıflarda Görevlendirme (2547/38. md)

*Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Akademik Personelin Çalıştırılması İşlemleri

*Öğretim Üyesi ve Araştırmacı Yetiştirilmesi Amacıyla Yurtdışında Görevlendirme

*Öğretim Elemanı Yetiştirme 2547/35. Madde (ÖYP) Eğitim ile ilgili yazışmaları

*Ders Görevlendirmesi (2547/31. Md. Öğretim Görevlileri Görevlendirilmesi)

*1416 sayılı kanun gereğince öğrenci yurtiçi ve yurtdışı danışmanlık yazışmaları

*Sürekli İşçiler ile ilgili işlemler

*TGB Görevlendirmeleri

* 4/B Sözleşmeli Personel İşlemleri