İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Bilgi Işlem Daire Başkanlığı
Özel Kalem


Birim Görev Tanımı

  1. Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak,
  2.  Daire Başkanlığı personelinin iznin yazışmaları ve onaylarının takibi.
  3.  Daire Başkanlığı personelinin görevlendirme ile ilgili yazışmaları ve takibi
  4.  Daire Başkanlığımız tarafından hazırlanan birim içi - dışı ve kurumlar arası giden yazıların kayıt işlemlerini yapmak,
  5. Personelle ilgili tüm evrakların giriş ve çıkış kayıtlarını yapmak,
  6. Daire Başkanlığımıza ait yazışma işlemlerinin yapmak,
  7. Daire Başkanlığımız personelin büro ve temizlik malzemelerinin Rektörlük ayniyatından temin etmek.
  8. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak