İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Genel Sekreterlik
Merkezi Atölyeler Birimi


Birim Görev Tanımı