İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Sağlık Kültür ve Spor Daire BaşkanlığıVizyon

Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda, Cumhuriyetin temel ilkelerine sahip çıkan bir anlayışla, ileri düzeyde mesleki eğitim alan öğrencilerimize;

bakış açısıyla sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yapılandırılması ve öğrencilerimizin bu faaliyetlere katılımının, Enstitü Yönetiminin almış olduğu kararlar çerçevesinde gerçekleştirilmesidir.