İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mühendislik ve Fen Bilimleri EnstitüsüVizyon

Vizyonumuz; temel araştırmada günceli yakalayabilecek ilerilikte, ulusal endüstriyi destekleyebilecek içerikte ve yeni öğretim üyeleri yetiştirebilecek nitelikte,yüksek standartta tezler, tezlere bağlı yayınlar ve patentler yoluyla, İYTE'yi dünyadaki örneklerinde olduğu gibi ülkemizin önde gelen araştırma kurumlarından biri yapmaktır.