İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yapı Işleri ve Teknik Daire BaşkanlığıVizyon

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'nın VİZYON'u, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde yürütülen eğitim ve araştırma faaliyetleriyle bunların integral bir parçası olan sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin, günümüzde ve gelecekte gereksinim duyacağı fiziksel ve doğal çevreyi, İYTE akademisyenlerinin ve idari personelinin öngörüleri ve işbirliğiyle, günümüz enerji ve çevre duyarlı teknikleri kullanarak hazırlamaktır.