İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıVizyon

Vizyon: Biz, akademik bilginin kaynağı ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün öğrenme ortamının sürekli gelişimini sağlayan önemli bir ortağıyız.