İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Bilgi Işlem Daire BaşkanlığıVizyon

Eğitim, öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleşmesinde gerekli bilgiyi ve bilgi kaynaklarını bünyesinde toplayıp, iç ve dış paydaşların hizmetine en iyi ve hızlı bir şekilde sunabilmek ve evrensel normlara uygun bilişim desteği sunmaktır.