İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıVizyon

Mali kaynakların elde edilmesi ve kullanımında, Doğru Mali Yönetim Sisteminin sürekliliğini sağlayan, öncü dairelerden biri olmaktır.