İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Idari ve Mali Işler Daire BaşkanlığıVizyon

Başkanlığımızın ana hedefi ; Görev alanındaki hizmet ve faaliyetlerin yerine getirilmesinde insan, para ve malzeme gibi kaynakları mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde şeffaf , etkin ve en verimli şekilde kullanmak, gerekli alt yapıyı geliştirip güçlendirerek , çalışanlarını takım bilinci içinde bilgi ve becerilerini arttırabileceği imkanlar oluşturmak , teknolojik imkanlarla donanmış çağdaş ve bilimsel tüm gelişmeleri çalışmalarına yansıtan, Enstitümüz içerisinde; işinde uzman, yaratıcı ve yenilikçi elemanlarıyla vereceği hizmetler ile örnek bir Başkanlık olmaktır.