İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık FakültesiVizyon

Fakültenin vizyonu yaşanılacak yeni çevrelerin planlanması, mevcut doğal, tarihi ve kentsel çevrelerin fiziki ve sosyal sorunlarının tespiti ve bunların çözümlenmesi, sahip olduğumuz tarihi çevre ve bunları oluşturan yapıların korunması, yaşamımız için gerekli olan çağdaş mekânların ve objelerin tasarlanmasıdır. Bu vizyon, fakülte bünyesinde bulunan dört bölüm tarafından verilen eğitim ve araştırmalarla sürdürülmektedir.