İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Genel Kültür Dersleri BölümüVizyon

               Genel Kültür Dersleri Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün kurucu vizyonun bir gereği olarak; öğrencilerimizin mezuniyet sonrası yaşamlarında gerekli olan mesleki, sosyal ve kültürel donanımlara sahip olmalarını sağlayacak;  yaşadığı zaman ve mekânın farkında olan, dünyayı ve insanlığı çok boyutlu ve geniş bir açıyla değerlendirebilecek,  sistematik ve tutarlı düşünebilecek ve düşüncelerini anlamlı bir çerçevede ifade edebilecekleri temel becerileri kazandırmak amacıyla, günümüz şartları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanmış bağımsız ve dinamik bir müfredattır. Genel Kültür Dersleri Bölümü, öğrencilerin muhtelif alanlara dair bilgi dağarcığını genişletmekten öte, onlara hayatları boyunca kullanacakları eleştirel ve yaratıcı zihinsel alışkanlıklar kazandırmayı amaçlamaktadır.