İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Genel Kültür Dersleri BölümüVizyon

                     Genel Kültür Dersleri Bölümünün Misyon ve Vizyonu: Genel Kültür Dersleri Bölümü, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine zorunlu ve teknik olmayan seçmeli dersler veren, Rektörlüğe bağlı bir servis dersleri bölümüdür. Eğitim planında başlıca, beşeri ve sosyal bilimler, işletme yönetimi, spor ve güzel sanatlar alanlarından dersler yer almaktadır. Genel Kültür Dersleri Bölümü, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün kurucu misyon ve vizyonunun bir gereği olarak;  öğrencilerimizin mezuniyet sonrası yaşamlarında gerekli olan mesleki, sosyal ve kültürel donanımlara sahip olmalarını sağlayacak;  yaşadığı zaman ve mekânın farkında olan, dünyayı ve insanlığı çok boyutlu ve geniş bir açıyla değerlendirebilecek,  sistematik ve tutarlı düşünebilecek ve düşüncelerini anlamlı bir çerçevede ifade edebilecekleri temel becerileri kazandırmak amacıyla, günümüz şartları ve ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanmış bağımsız ve dinamik bir müfredattır.