İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Genel Sekreterlik
Hukuk Müşavirliği


Vizyon

Enstitümüzün ve bağlı birimlerinin hizmetlerini sorunsuz ve   objektif bir biçimde yürütebilmeleri için  yürürlükteki mevzuat doğrultusunda her türlü hukuki danışmanlık hizmeti vermek, hukuki ilişki ve uyuşmazlıkları Enstitümüz menfaatlerini gözeterek uygun çözüm yolları bulmaktır.