İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Yapı Işleri ve Teknik Daire BaşkanlığıBirim Görev Tanımı

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, kampüsümüz içerisinde yapılacak bina ve tesislerin projelerini hazırlatmak, projelerin kontrol ve kabulünü yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapım ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, yapılan binaların denetimini yapmak, geçici ve kesin kabullerini gerçekleştirmek ve işletilen binaların bakım ve onarım işlerini yapmakla görevlidir.