İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaşkanlığıBirim Görev Tanımı

-Eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarının altyapısının oluşturulması,

-Derslerde kullanılan kaynak ve yardımcı yayınların sağlanması,

-Kullanıcıların verilen hizmetlerle ilgili memnuniyet düzeyinin artırılması,

-İçinde bulunulan bölgeye ait yayınların toplanması ve gelecek kuşaklar için korunması,

-Üniversitemiz yayınlarının toplanması ve gelecek kuşaklar için korunması,

-Kullanıcıların talep ettiği yayınların sağlanması,

-Kütüphanelerarası işbirliği çalışmalarının geliştirilmesi,

-İzmir Üniversiteler platformu etkinliklerinde aktif rol alınması,

-Kullanıcıların olduğu her yerde olmaya özen göstermesi(twitter,facebook,instagram),

-Yeni hizmetlerin verilmesi,

-Açık erişim yayın sayısının arttırılması,

-Basılı ve elektronik yayın sayısının artırılması,

-Dış kullanıcı sayısının artırılması,

-Referans hizmetinin etkin şekilde verilmesinin sağlanması,

-Kütüphane içerisinde yaratıcı alan oluşturulması

-Enstitü içerisinde Bilimsel iletişim desteği verilmesi

-Kullanıcılar için uygun çalışma ortamının yaratılmasıdır.