İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Strateji Geliştirme Daire BaşkanlığıBirim Görev Tanımı