İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mimarlık FakültesiBirim Görev Tanımı

Kendisine bağlanan Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Endüstriyel Tasarım ve Mimari Restorasyon bölümleri ile yüksek düzeyde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapar. Temelde, yapılı çevre ve maddi kültür ile ilgili tasarım ve planlama alanındaki ana disiplinleri içerir. Lisans ve yüksek lisans programları, Fakültenin temel disiplinlerini en iyi ilişkilendirecek şekilde yapılanmıştır.