İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Genel Kültür Dersleri BölümüBirim Görev Tanımı

Genel Kültür Dersleri Bölümü, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine zorunlu ve teknik olmayan seçmeli dersler veren, Rektörlüğe bağlı bir servis dersleri bölümüdür. Eğitim planında başlıca, beşeri ve sosyal bilimler, işletme yönetimi, spor ve güzel sanatlar alanlarından dersler yer almaktadır.