İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Öğrenci Işleri Daire Başkanlığı



Birim Görev Tanımı

 Yükseköğretim Kurumu Mevzuatına uygun olarak hazırlanan Yönetmelikler ve Yönergeler çerçevesinde lisans ve lisansüstü öğrencilerine hizmet vermektedir. Ayrıca mevzuat doğrultusunda akademik ve idari personeli bilgilendirmektedir.

Daire Başkanlığımız bünyesinde sunulan hizmetler;