İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Idari ve Mali Işler Daire BaşkanlığıTeşkilat Şeması