İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Idari ve Mali Işler Daire Başkanlığı



Teşkilat Şeması