İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Genel Kültür Dersleri BölümüTeşkilat Şeması

Genel Kültür Dersleri Bölümü Bölüm Başkanı tarafından yönetilmektedir.