İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Genel Kültür Dersleri BölümüTeşkilat Şeması

Genel Kültür Dersleri Bölümü, Bölüm Başkanı ve Öğretim elemanlarından oluşmaktadır.