İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Genel Kültür Dersleri BölümüTeşkilat Şeması

Bölüm Başkanı 

Öğretim Elemanları

Bölüm Sekreteri