İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Fen FakültesiMisyon

Misyonumuz; Yüksek düzeyde eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan bir fakülte olarak öğrencilerini; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunacak programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın üretken, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamaktır.