İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Personel Daire BaşkanlığıMisyon

Eğitimde öncü bir üniversite ve nitelikli insan gücü yetiştirmeye yönelik personel politikaları belirleyerek, etik değerleri oluşturmak ve gelecek teknolojiyi kurgulayan çözüm merkezli kurumsal kültüre katkıda bulunmaktır.